Stavebníctvo

Komplexné služby v oblasti stavebnej a stavebno-obchodnej činnosti zahŕňajú široké spektrum organizačno-poradenských aktivít začínajúcich spracovaním štúdie EIA, riadením procesu získania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, technického poradenstva pri realizácii stavby až po riadenie procesu vydania kolaudačného rozhodnutia.

Výhody

 • Profesionálny prístup
 • Orientácia na potreby klienta
 • Odborné skúsenosti
 • Flexibilita

Finančno-ekonomické a právne poradenstvo

 • Profesionálna stavebno-inžinierska činnosť (EIA, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
 • Spracovanie finančno-ekonomických a marketingových štúdií uskutočniteľnosti
 • Odvetvové prieskumy trhu
 • Biznis plán a navrhnutie optimálneho modelu financovania
 • Spracovanie komplexného investičného zámeru
 • Zabezpečenie domácich a zahraničných architektov
 • Kontrahovanie obchodných partnerov

Stavebno-technické poradenstvo

 • Nezávislý technicko finančný audit projektu v rôznych stupňoch implementácie
 • Rozpočtovanie nákladov projektu
 • Spracovanie podkladov pre strategické rozhodovanie o ďalšom smerovaní projektu
 • Príprava tendrovej dokumentácie a riadenie tendrov
 • Projektový manažment
 • Kontrola nákladov a fakturácií v priebehu implementácie projektu
 • Evidencia dokumentácie
CHC GROUP, s.r.o. CHC GROUP, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel: +421 55 671 4682
e-mail: support@chc-group.sk
www: www.chc-group.sk