Referencie

Stavebníctvo

Finančno - ekonomické a právne poradenstvo

 1. Spracovanie komplexných feasibility štúdií pre rezidenčné, retailové, administratívne projekty a projekty nových mestských štvrtí s plánovanou realizáciou v rámci východného Slovenska
  • Indikatívny obsah štúdie
   • Všeobecná charakteristika lokalizácie projektu
   • Zhodnotenie celkového konceptu projektu
   • Komparatívna analýza konkurenčných projektov
   • Analýza trhom žiadaných technických a kvalitatívnych štandardov
   • Dosiahnuteľné predajné ceny
   • Celkové zhodnotenie a odporúčania
  • Rámcové rozpočty projektov
   • 10,0 – 40,0 M EUR
  • Klienti
   • Veľká Británia
   • Rakúsko
   • Izrael
   • Slovensko

Stavebno - technické poradenstvo

 1. Stavebno inžinierska činnosť pre Administratívne centrum A kategórie v Košiciach
  • Zastupovanie investora vo vzťahu k úradom úradom štátnej správy a samosprávy
  • Riadenie administratívneho procesu získavania územného a stavebného povolenia (vrátane súvisiacich štúdií a prieskumov – geológia, statika, historické výskumy, architektonické štúdie, dopravné štúdie, EIA, ap.)
  • Optimalizácia priestorových štandardov podľa požiadaviek miestneho trhu
  • Investor: Slovensko, Veľká Británia
  • Rozpočet: 14,0 mil. EUR
 2. Stavebno inžinierska činnosť pre rezidenčno obchodný projekt v Košiciach
  • Zastupovanie investora vo vzťahu k úradom úradom štátnej správy a samosprávy
  • Riadenie administratívneho procesu získavania územného a stavebného povolenia (vrátane súvisiacich štúdií a prieskumov – geológia, statika, historické výskumy, architektonické štúdie, dopravné štúdie, EIA, ap.)
  • Investor: Slovensko, Veľká Británia
  • Rozpočet: 40,0 mil. EUR
 3. Stavebno inžinierska činnosť pre hotelový projekt v Košiciach
  • Zastupovanie investora vo vzťahu k úradom úradom štátnej správy a samosprávy
  • Riadenie administratívneho procesu získavania územného a stavebného povolenia (vrátane súvisiacich štúdií a prieskumov – geológia, statika, historické výskumy, architektonické štúdie, dopravné štúdie, EIA, ap.)
  • Investor: Slovensko
  • Rozpočet: 15,0 mil. EUR

Obchodná činnosť

 • Aktívne vyhľadávanie a sprostredkovanie kúpy, resp. predaja nehnuteľností v regióne východného Slovenska

Európska únia

Spracovanie projektovej dokumentácie pre potreby fondov EÚ

 • Ponúkané služby
  • Identifikácia možností financovania zo zdrojov EÚ pre investičný zámer klienta
  • Spracovanie projektového spisu
  • Spracovanie finančnej analýzy a prípadnej technickej dokumentácie
  • Po schválení projektový manažment, reporting a odúčtovanie pridelených prostriedkov
 • Cieľové skupiny
  • Podnikateľská sféra z regiónu východného Slovenska
  • Mestá, obce, zariadenia v správe štátnej správy a samosprávy (školy, nemocnice, ap.) z regiónu východného Slovenska
 • Rozpočet
  • Podľa podľa aktuálnych propozícii jednotlivých grantových schém a potrieb cieľových skupín

Rozvoj ľudských zdrojov

 • Aktivity
  • Odborné školenia zamerané na rozvoj profesionálnych a osobnostných zručností zvolenej cieľovej skupiny
  • Analýza potrieb cieľovej skupiny
  • Spracovanie metodológie
  • Príprava učebných materiálov
  • Projektový manažment, reporting a odúčtovanie poskytnutých prostriedkov
 • Cieľové skupiny
  • Nezamestnaní z regiónu východného Slovenska
  • Mestá, obce, zariadenia v správe štátnej správy a samosprávy (školy, nemocnice, ap.) z regiónu východného Slovenska
 • Rozpočet
  • 20.000 - 100.000 EUR

Účasť na medzinárodných projektoch

 • Leonardo da Vinci I model – inovatívny model samoučiacej sa spoločnosti drevárskeho priemyslu pôsobiacej v trhovom prostredí Európskej únie
  • Rozpočet 550.000 EUR
  • Participujúce krajiny: Slovinsko, Grécko, Švédsko, Slovensko
  • Zabezpečenie realizácie projektových aktivít v SR
  • Odúčtovanie projektu
 • Leonardo da Vinci Microteaching
  • Vývoj a diseminácia vzdelávacích modulov v oblasti mikrotechnológií
  • Rozpočet 120.000 EUR
  • Participujúce krajiny: Nemecko, Česká republika, Švédsko, Slovensko
  • Zabezpečenie realizácie projektových aktivít v SR
  • Odúčtovanie projektu
CHC GROUP, s.r.o. CHC GROUP, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel: +421 55 671 4682
e-mail: support@chc-group.sk
www: www.chc-group.sk