Partneri

DBH Group

Development Bridge Head Group (DBH Group) bola založená na základe maďarsko-holandskej medzivládnej dohody z roku 1994. Spočiatku pôsobila ako nezisková regionálna rozvojová agentúra, no v súčasnosti má podobu ziskovo orientovanej súkromnej spoločnosti. V poslednom desaťročí zrealizovala niekoľko desiatok investičných projektov v regióne strednej a východnej Európy v celkovom objeme cca. 75 mil. Euro.

Cassovia Business and Innovation Centre, s.r.o., Košice

Podnikateľské a inovačné centrum Cassovia BIC s.r.o. bolo založené s podporou mesta Košice s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských a inovačných aktivít v meste Košice a v jeho regióne. Svoju činnosť zahájilo v auguste 1993. Na základe dlhoročných lokálnych, ale aj medzinárodných skúsenosti manažmentu spoločnosti v oblasti pôsobenia BIC centra, spoločnosť Cassovia BIC s.r.o. získala certifikát ISO 9001-2000 na vykonávanie svojich aktivít.

Korona plus, d.o.o., Lubljana, Slovinsko

Inštitút inovácií a technológií (Korona plus d.o.o.) je na inovácie orientovaná organizácia, ktorej hlavným poslaním je pozdvihnúť úroveň inovatívnosti medzi podnikateľskými subjektmi, no najmú medzi mladými ľuďmi. Inštitút spolupracuje so skupinou medzinárodne uznávaných expertov z rôznych oblastí hospodárskeho života na plánovaní a implementácii medzinárodných výskumných a rozvojových projektov.

Helenic Regional Development center, Patras, Grécko

Helénske regionálne rozvojové centrum je nezisková organizácia so sídlom v meste Patras s pobočkou v hlavnom meste Atény. Organizácia predstavuje joint-venture regionálnych rozvojových centier, ktorých cieľom je podpora a vylepšovanie spolupráce medzi jednotlivcami, regionálnymi inštitúciami, univerzitami a firmami v oblasti tréningov a školení na Európskej úrovni.

ICDC-Mjardevi Science Park, Linköping, Švédsko

Pôsobí ako vzdelávací sprostredkovateľ medzi univerzitami, organizáciami a firmami. Podieľa sa na manažovaní a implementácii národných a medzinárodných projektov, ktoré sú zamerané rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom moderných pedagogických metód, informačných a komunikačných technológií.

CHC GROUP, s.r.o. CHC GROUP, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel: +421 55 671 4682
e-mail: support@chc-group.sk
www: www.chc-group.sk