O spoločnosti

CHC GROUP, s.r.o. je poradensko - obchodná spoločnosť, ktorá svoju činnosť orientuje na finančno-ekonomické a investičné poradenstvo tak pre súkromný, ako aj verejný sektor.
Portfólio služieb zahŕňa spracovávanie rôznych druhov analýz, plánov a štúdií súvisiacich s investičnými a neinvestičnými projektmi realizovanými na území Slovenskej republiky a financovanými tak zo súkromných (vlastné zdroje, bankové zdroje), ako aj verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet EÚ).

Služby

  • Stavebníctvo
  • Európska únia
  • Úvery (úverové poradenstvo)

Cieľové skupiny

  • Fyzické a právnické osoby
  • Rozpočtové a príspevkové organizácie (školské, predškolské zariadenia, nemocnice, ap.)
  • Nadácie a neziskové organizácie
CHC GROUP, s.r.o. CHC GROUP, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel: +421 55 671 4682
e-mail: support@chc-group.sk
www: www.chc-group.sk