Európska únia

Ponuka služieb v tejto oblasti zahŕňa

  • Identifikácia možností financovania zo zdrojov EÚ pre investičný zámer klienta,
  • Spracovanie projektového spisu,
  • Spracovanie finančnej analýzy a prípadnej technickej dokumentácie,
  • Po schválení projektu, projektový manažment, reporting a odúčtovanie pridelených prostriedkov

Výhody

  • Profesionálny prístup
  • Orientácia na potreby klienta
  • Odborné skúsenosti
  • Flexibilita
CHC GROUP, s.r.o. CHC GROUP, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel: +421 55 671 4682
e-mail: support@chc-group.sk
www: www.chc-group.sk